Het schilderij ‘De Emmaüsgangers’ van Theodoor Van Loon (circa 1582-1649) blijft nog even in bruikleen. Het topwerk gaat rechstreeks van Bozar in Brussel naar Luxemburg voor de tentoonstelling ‘Theodore Van Loon. Un peintre caravagesque entre Rome et Bruxelles’.

De 17de-eeuwse kunstenaar Theodoor Van Loon was bij leven de belangrijkste schilder van Brussel. Zijn inspiratie haalde hij bij Caravaggio. Kenners herkennen het realisme en de harde, contrasterende lichtwerking.

Op het schilderij ‘De Emmaüsgangers’ beeldt Van Loon het bekende bijbelse tafereel uit. Twee leerlijken van Jezus bespreken op weg naar Emmaüs de veroordeling en kruisiging van Christus. Wanneer ze aankomen in het dorp, volgt een vreemdeling hen bij het laatste avondmaal. Pas bij het breken en zegenen van het brood herkennen de leerlingen de verrezen Christus. Het brood en de druiven verwijzen naar het lichaam en bloed van Christus, vergoten voor de mensheid. 

Deze ‘Souper Emmaüs’ is van 15 februari tot 26 mei te bezichtigen in het Musée Nationale d’Histoire et d’Art in Luxemburg. Daarna komt het topstuk terug naar het Maagdenhuis. 

Zin in een tripje Luxemburg? Klik dan ook eens door naar de website van ons bevriend museum